top of page

Kaya midyelerinin bitmek bilmeyen dalgalar karşısındaki sabitliği dişil gücü temsil eden kapsayıcı bir sığınak, bir destek sistemini çağrıştırıyor. Sürekli göçlerin yaşandığı bir dünyada kaya midyeleri yaşadığımız yerde bir yuva kurma mücadelesini temsil ediyor.

bottom of page